Jdi na obsah Jdi na menu
 


(CZ)
 
Narodil se 27. srpna 1890 za Rakousko-Uherska v Královci (nyní Česká republika),
zemřel 18. prosince 1956 v Německé demokratické republice v Schönbecku (Labe), (nyní SRN).
Ve 14 letech nastoupil Emil Schwantner jako modelář do žacléřské porcelánky Theodora Pohla. 1907 až 1909 absolvoval odbornou keramickou školu v Teplicích. V letech 1909 až 1912 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Josefa Václava Myslbeka i jeho asistenta Jana Štursy, který ho seznámil i s Auguste Rodinem. 1912 až 1913 byl spolupracovníkem Franze Metznera na pomníku ke stému výročí Bitvy národů u Lipska.
Ve Vídni se roku 1914 přihlásil jako dobrovolník do první světové války.
Po roce 1919 vytvořil v mnoha příhraničních obcích svého rodného kraje pomníky k první světové válce, v jeho ateliéru v Trutnově vznikaly bysty umělců, podnikatelů, dětí a i velmi krásné a osobité plastiky zvířat.

6. srpna 1946 odmítl nabídku zůstat v Československé republice a byl vysídlen.
Přes péči své ženy Anny (původem ze Svobody nad Úpou), zemřel v bývalé NDR v roce 1956.
Vím, že 66 let života a jen těchto pár řádků je pro osobnost Emila Schwantnera strašně málo,
ale budu rád, pokud přispějí tyto stránky k získání i jen několika dalších lidí, které si, svou zde uveřejněnou tvorbou, tento sochař získá.

Možná se najde i někdo, kdo má doma nějaké dílo a tyto stránky mu dopomohou určit autora.

V tom případě prosíme o zaslání informace, nejlépe i fotografie.
V roce 2015 uplyne 125 let od narození a v roce 2016 uplyne 60 let od úmrtí Emila

(D)

Wurde am 27. August 1890, zur Zeit Österreich-Ungarns, in Königshan (jetzt die Tschechische Republik) geboren. Er ist am 18. Dezember 1956 in der Deutschen Demokratischen Republik (jetzt die BRD) in Schönbeck (Elbe) gestorben.
Mit seinen 14 Jahren trat er als Modelleur in der Schatzlerer Porzellanmanufaktur Theodor Pohls an. 1907 bis 1909 absolvierte er die keramische Fachschule in Teplitz. In den Jahren 1909 bis 1912 studierte er an der Akademie der bildenden Künste in Prag bei dem Professor Josef Václav Myslbek sowie seinem Assistenten Jan Štursa, der ihn auch mit Auguste Rodin bekannt machte. 1912 bis 1913 war er ein Mitarbeiter von Franz Metzner und arbeitete mit ihm zusammen an dem Denkmal zum 100-en Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig. In Wien meldete er sich im Jahr 1914 als Freiwilliger in den ersten Weltkrieg.
Nach dem Jahr 1919 schuf er in vielen Grenzgemeinden seiner Heimatregion Denkmäler zum Ersten Weltkrieg, in seinem Atelier in Trautenau entstanden Büsten der Künstler, der Unternehmer und der Kinder sowie sehr schöne und ausdrucksvolle Tierplastiken.
Am 6. August 1946 lehnte er das Angebot, in der Tschechoslowakischen Republik zu bleiben, ab und wurde ausgesiedelt. Trotz der Pflege seiner Frau Anna (der Herkunft aus Freiheit), starb er in der damaligen DDR im Jahre 1956.
Ich weiß, dass 66 Jahre des Lebens und nur diese ein paar Zeilen sehr wenig für die Persönlichkeit Emil Schwantners ist, ich werde mich aber freuen, wenn diese Seiten zum Gewinnen auch nur einiger weiterer Menschen beitragen, die dieser Bildhauer mit seinem hier veröffentlichten Werk gewinnen wird.
Vielleicht findet sich auch jemand, der ein Kunstwerk zu Hause hat und dem diese Seiten dazu verhelfen werden, den Autor zu bestimmen. In diesem Fall bitten wir Sie um das Übersenden der Information, am besten auch einer Fotografie.
Im Jahr 2015 verlaufen 125 Jahre seit der Geburt und im Jahre 2016 verlaufen 60 Jahre seit dem Tod Emil Schwantners.